Jægersborg kaserne Logo

Udeområder

Jægerborg Kasernes barokke anlæg består overordnet af rektangulære bygninger, aksefaste vej -og stiforløb og en række uderum mellem bygninger. Men når man bevæger sig rundt på ejendommen opdager man endvidere masser af detaljer og finurlige former og farver, der er skabt af levende mennesker i løbet af de seneste mere end 250 års brug. De er alle med til at præge stedet og skabe den særlige stemning, der hviler over ejendommen. Det har været et væsentligt mål, at disse kvaliteter afspejles og respekteres i materialerne der er benyttet i ombygningen. Jægersborg Kaserne fremstår nu som et samlet kompleks, hvor livet både leves individuelt og i fællesskab.

Arealer med græs, træer, bordursten i granit, brosten og originale pigstens- og knoldebrolægninger dominerer udtrykket blandt de gulkalkede bygninger. Disse arealer er forbeholdt beboerne.
Biler skal parkeres på de afmærkede parkeringspladser, så der er minimal kørsel ved husene. Til hver bolig hører mindst én parkeringsplads. Der er etableret cykelparkeringspladser i tilknytning til den enkelte bolig.

Alle boligerne har et eller to private udeområder, der kan indrettes med bænke, stole og borde. En del af boligerne har endvidere en privat have.

Der er etableret en række mindre bygninger til affaldscontainere. Disse bygninger underordner sig de øvrige bygninger ved at respektere akser og bygningshøjder.