Jægersborg kaserne Logo

Anlægget er fra 1733, opført af Christian den 6. og færdiggjort af Frederik den 5. i 1747. Anlægget blev opført som en del af Jægersborg Slot, som dengang lå umiddelbart øst for anlægget.

Arkitekten er Laurids de Thurah, som også stod bag blandt andet Eremitageslottet, Børglum Kloster, Sorgenfri Slot og Gammel Holtegård. Thurah har endvidere forestået om- og tilbygninger til Christiansborg, Fredensborg Slot og en række andre prominente bygninger.

Stilen på Jægersborg Kaserne er barok med en streng symmetri over midterakserne, som forholdt sig til Jægersborg Slot. Selve anlægget er bygget med henblik på at danne ramme for den voldsomme, men populære, parforcejagt. Parforcejagt (par force, fransk: med vold) var en jagtform, hvor byttedyret udmattedes inden det dræbtes. Det skete ved at lade hunde jagte dyret, mens ryttere fulgte efter. Når dyret segnede af udmattelse, steg den udvalgte jæger, som regel kongen, af hesten og dræbte byttet med en lang dolk. Bygningerne rummede derfor stalde til både heste og hunde samt boliger til jagtbetjente.

Parforcejagten blev dog stoppet af kongen i 1760 efter en voldsom jagtulykke. Kort herefter blev det oprindelige Jægersborg Slot nedrevet pga misligholdelse.

Der blev i stedet opført ridebane og Husarregimentets Eksercerskole flyttede ind i 1797. Siden har bygningerne dannet ramme for Livgardens Rekrutskole (1909-48) og Forsvarets Sundhedstjeneste og Sanitetsskole frem til salget af anlægget i 2010 til EjendomsSelskabet Norden.

Anlæggets enkelte bygninger blev fredet allerede i 1918 og fredningen blev i 2006 udvidet til også at gælde alléen, pladsen og stenbelægningen mellem bygningerne. Således blev hele anlægget (bortset fra to bygninger) fredet og grundlaget for en reetablering af et nyt, helt unikt miljø skabt.