Jægersborg kaserne Logo

Ombygningen

Jægersborg Kaserne fremstår i dag som en enestående, markant og velbevaret bebyggelse, som de mange brugere gennem ca. 250 år har passet godt på. Og nu er bygningerne nænsomt restaureret og omdannet til 31 nye boliger, indrettet tidsvarende og i høj kvalitet. Omdannelsen er tegnet af Over Byen Arkitekter i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen og EjendomsSelskabet Norden.

Udgangspunktet for omdannelsen og den nye indretning har været at fremhæve og genanvende så mange af de originale bygningsdele som muligt samtidig med, at nye bygningsdele som gulve, køkkener, badeværelser og trapper er tilpasset i materiale, form og farve, så boligerne og anlægget opleves helstøbt i en høj arkitektonisk kvalitet, der naturligt er forankret i de historiske lag. I anlæggets nordlige område er bygget 2 nye bygninger med hhv. 3 og 1 bolig. Disse nye bygninger er opført på en skabelon af tidligere værkstedsbygninger, som lå på dette sted. Selvom bygningerne er helt nye, er de opført med samme udtryk som alle anlæggets øvrige bygninger, og vil indenfor en Ganske kort årrække falde naturligt ind i de historiske omgivelser.

De boliger, der ligger i bygning 1- 21, er fritaget for ejendomsskatter, fordi bygninger er fredede. Bygning 24 og bygning 26 er nyopførte, og derfor betales der sædvanlige ejendomsskatter for disse boliger.

Der er etableret et ejerlaug, hvor man som ejer er pligtig til at være medlem. Ejerlauget står for den løbende udvendige ren- og vedligeholdelse og drift i øvrigt af den samlede bebyggelse.